SPONSORZY

W tym roku wspierają nas: Burmistrz Żagania | Burmistrz Wojcieszowa | Starostwo Żagań Amper | Lhoist | Molewski | Makowska Fatra | Colorlac | Węgier Glass | Sto | Tectum | Styropian Plus Danieliszyn | KB | Zwyż Dźwig | Warto Biuro PLUS | Kotarba | Stanisław Sałabaj | Marzenia i Marian Wiśniewscy Ubezpieczenia Ewa Milewska Mrożek i Henryk Mrożek | KEIM Farby Mineralne (więcej…)

UBEZPIECZENIE NNW

Przypominamy, że zgodnie z §1 Regulaminu zawodów, wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie NNW w związku z uprawianiem sportów podwyższonego ryzyka (alpinizm, taternictwo jaskiniowe). Potwierdzenie ubezpieczenia należy przedstawić w biurze zawodów przed startem.