REGULAMIN 2018

REGULAMIN 2018

Prosimy przyszłych zawodników o zapoznanie się z regulaminem tegorocznych zawodów. XXIV Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych „ Złoty Karabinek” - Wojcieszów 2018 REGULAMIN ZAWODÓW I . Postanowienia ogólne § 1 W zawodach mogą brać udział tylko osoby zrzeszone w Polskim Związku Alpinizmu lub organizacjach pokrewnych oraz w służbach ratownictwa górskiego, ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem alpinizmu lub taternictwa jaskiniowego. § 2 Zawody składają się z wyścigu rozgrywanego na czas. Wyścig może składać się z kilku elementów i konkurencji o charakterze linowym i terenowego toru przeszkód. § 3 Zgłoszenia przyjmowane są przez Internet na adres organizatora: klub@bobry.zagan.pl lub...